Politica de confidențialitate

Protecția datelor cu caracter personal este un angajament fundamental al societății SC LEMACARTON SRL (denumită în continuare LEMACARTON) administratorul site-ului https://lemacarton.ro (denumit în continuare Site), așadar vom dedica toate resursele și eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul României.

Principiile care guvernează activitatea noastră când prelucrăm date cu caracter personal:

 • Principiul legalității, echității şi transparenţei- înseamnă că datele cu caracter personal trebuie să fie prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată.
 • Principiul limitării scopului- înseamnă că datele cu caracter personal trebuie să fie colectate numai în scopuri specificate, explicite și legitime, iar prelucrările ulterioare nu trebuie să se abată de la aceste scopuri.
 • Principiul reducerii la minimum a datelor- înseamnă că datele cu caracter personal trebuie să fie adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate.
 • Principiul menținerii datelor actualizate asigură că datele cu caracter personal sunt corecte și sunt actualizate acolo unde este necesar.
 • Principiul limitării stocării datelor înseamnă că datele trebuie păstrate doar atâta timp cât sunt necesare pentru pelucrarea asumată.
 • Principiul integrității și confidențialității înseamnă că prelucrarea datelor personale trebuie făcută în cele mai proprii condiții de siguranță, care să includă protecţia împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale şi împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.

Cine este operatorul datelor cu caracter personal?

Compania română SC LEMACARTON SRL este operatorul datelor cu caracter personal pe care ni le transmiteți și răspunde de datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor.

Datele companiei:

Denumire firma: SC LEMACARTON SRL

CIF: RO- 14652730

Site web: https://lemacarton.ro

Sediu: str. Iosif Vulcan, Nr. 10, municipiul Salonta, județul Bihor, România

Telefon fix: +40359 179 393

Mobil: +40737 022 761

E-mail: office@lemacarton.ro

Care este scopul și temeiul legal pentru prelucrare?

LEMACARTON colectează și prelucrează datele dvs. cu caracter personal pentru următoarele scopuri de prelucrare:

 • Administrarea, îmbunatatirea și realizarea serviciilor furnizate de Site. Informațiile din formularul cererii de ofertă sunt necesare pentru pregătirea ofertei conform nevoilor clienților, pentru confirmarea primirii mesajelor, pentru răspunderea la întrebările vizitatorilor, pentru încheierea contractului și întocmirea facturii după caz.
 • Reclamă, marketing și publicitate: anunțarea promoțiilor în curs și trimiterea de buletine informative (newsletter) către clienți.

Prelucrarea datelor dvs. pentru aceste scopuri este în cele mai multe cazuri necesară pentru încheierea unui contract între LEMACARTON și dvs. De asemenea, anumite prelucrări subsumate acestor scopuri sunt impuse de legislația aplicabilă, inclusiv legislația fiscală și contabilă (ex. emiterea facturii fiscale). Așadar, temeiul legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal îl reprezintă încheierea unui contract.

Totodată datele pe care ni le oferiți voluntar (nume, prenume, adresa de email) – temeiul legal este consimțământul dvs., prin acceptarea Termeniilor și condițiilor, respectiv prezentei Politica de confidențialitate. Odată cu timiterea solicitării unei oferte de preț datele dvs personale sunt prelucrate de LEMACARTON cu respectarea reglementării GDPR.

În privința datelor pe care le colectăm automat prin folosirea cookie-urilor sau a altor tehnologii similare, temeiul pentru prelucrare este consimțământul. Odată cu accesarea site-ului, vă dați în mod valabil consimțământul asupra prelucrării.

Ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm?

Prin date personale se denumesc informațiile unice individuale privind o persoana fizică identificată sau identificabilă referitoare la nume, adresa, Cod Numeric Personal (CNP), IP sau numar de telefon, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Pe site-ul nostru există un formular de solicitare de ofertă, destinat clienților care au întrebări legate de serviciile/ produsele noastre și/ sau care doresc să beneficieze de serviciile/produsele noastre personalizate. Pentru a putea formula un răspuns la aceste întrebări, nelămuriri sau solicitări de informații colectăm următoarele date personale: nume, prenume, adresa de e-mail, denumirea companiei pentru care solicită oferta.

În funcție de interacțiunile pe care le aveți cu site-ul nostru, datele cu caracter personal pe care le colectăm sunt următoarele:

 • Nume și prenume – pentru identificare;
 • Numele companiei- pentru identificare;
 • Adresa de e-mail – pentru comunicare;
 • Mesaj – Câmp în care puteți expune problema sau întrebarea dvs.

Datele cu caracter personal solicitate în momentul transmiterii mesajului sunt folosite doar pentru a putea lua legătura cu dvs. și a răspunde cererii dvs. Ulterior vor fi solicitate și date prevăzute de lege pentru întocmirea contractului și emiterea facturii.

Aceste date cu caracter personal sunt colectate direct de la dumneavoastră, astfel încât aveți controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferiți.

Pe Site putem stoca și colecta informații în cookie-uri și tehnologii similare, conform Politicii de cookie-uri.

Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal.

Unde vă stocăm și cât timp păstrăm datele?

Datele pe care le colectăm de la dumneavoastră sunt stocate în serverele pe teritoriul României, dar pot fi transferate și prelucrate într-o țară din Spațiul Economic European/ SEE. Orice transfer de acest fel al datelor dumneavoastră cu caracter personal se va realiza în conformitate cu legislația în vigoare.

LEMACARTON prelucrează datele personale până la îndeplinirea obligațiilor contractuale, până la realizarea scopului pentru care a fost încheiat contractul și păstrează pentru un termen stabilit de lege, sau până când nu solicitați ștergerea acestora, sub rezerva păstrării anumitor informații, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

Cui transmitem datele?

Datele dumneavoastră pot fi transmise și prelucrate doar în cadrul companiei noastre. Nu transmitem, nu vindem și nu cedăm terților datele dumneavoastră în scopuri de marketing.

În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice.

Cum protejăm securitatea datelor dvs. cu caracter personal?

Compania noastră asigură securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei. Datele sunt stocate pe servere securizate asigurând redundanța datelor.

LEMACARTON prelucrează datele personale cu respectarea tuturor drepturilor dvs., precum și prin aplicarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea acestora împotriva accesului ilicit și neautorizat.

Pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, dezvăluirii sau accesului ilicit sau neautorizat aplicăm următoarele măsuri:

 • implementearea și revizuirea periodică a politicilor, procedurilor și instrucțiunilor de lucru destinate securizării prelucrării datelor cu caracter personal;
 • desemnarea utilizatori autorizați pentru operațiile de colectare și introducere de date cu caracter personal într-un sistem informațional. Orice modificare a datelor cu caracter personal se poate face numai de către utilizatori autorizați desemnați de LEMACARTON. În sistemul informațional se înregistrează numele persoanei care a făcut modificarea, data și ora modificării;
 • stabilirea intervalului de timp la care se vor executa copiile de siguranță ale bazelor de date cu caracter personal;
 • instruirea periodică și sistematică a tuturor angajaților care prelucrează date cu caracter personal;
 • limitarea accesului la datele cu caracter personal în conformitate cu principiile GDPR, astfel accesul la datele referitoare este permis personalului numai în îndeplinirea sarcinilor de serviciu, fiind interzisă orice circulație necontrolată a lor în afara societății.
 • accesul securizat la aplicațiile și fișierele care conțin date cu caracter personal;
 • implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru garantarea drepturilor și libertăților persoanelor fizice;
 • implementarea unor soluții tehnice pentru securizarea comunicațiilor care includ date cu caracter personal;
 • monitorizarea proceselor de transfer a datelor cu caracter personal și blocarea tentativelor de transfer neautorizate;
 • computerele de la care se accesează baza de date a informațiilor cu caracter personal sunt în încăperi la care accesul este restricționat și au implementate soluții de protecție antivirus, antispam și firewall updatate la zi;
 • imprimarea datelor cu caracter personal se realizează numai în scopuri cerute de legile în vigoare.

Care sunt drepturile dumneavoastră?

 • Dreptul la acces: Aveți dreptul de a solicita informații cu privire la datele cu caracter personal pe care le deținem despre dumneavoastră.
 • Dreptul la portabilitate: Ori de câte ori societatea noastră vă prelucrează datele cu caracter personal aveți dreptul să obțineți transferul unei copii a datelor dumneavoastră într-un format structurat folosit în mod frecvent și prelucrabile automat către dumneavoastră sau către o altă parte. Aceasta include numai datele cu caracter personal pe care ni le-ați trimis.
 • Dreptul la rectificare: Aveți dreptul să solicitați rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, dacă acestea sunt incorecte, inclusiv dreptul de a completa datele cu caracter personal incomplete. Dacă doriți să faceți o modificare, va trebui să ne contactați telefonic sau la adresa de e-mail office@lemacarton.ro.
 • Dreptul la ștergerea datelor: Aveți dreptul să ștergeți oricând orice date cu caracter personal prelucrate, dacă acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate.
 • Dreptul de a vă opune prelucrării bazate pe interes legitim
 • Dreptul dumneavoastră de a vă opune marketingului direct
 • Dreptul la restricționarea prelucrării: Aveți dreptul să solicitați ca LEMACARTON să restricționeze procesul de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal.
 • Dreptul de a depune plângere: În cazul în care veți considera că nu am reușit să vă soluționăm toate cererile sau dacă nu sunteți mulțumiți de răspunsurile noastre, puteți depune o petiție la instituțiile competente.

  Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
  B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București,
  Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212;
  E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

  Fără a vă afecta dreptul dvs de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, vă rugăm să ne contactați în prealabil, și vă promitem că vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problemă pe cale amiabilă.